Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Havne info:

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Havnelinien 23
3300 Frederiksværk
Tlf.: 47 72 11 90
 
Havnefoged:
Tom Larsen
Mobil : 21 22 41 90
E-mail : tom@frv-havn.dk
 
Havnefogedassistent:
Kim Lyngbak
Mobil : 23 60 00 46
Velkommen til havnens
hjemmeside.
 
 
Ris og ros modtages gerne på frvhavn@mail.dk

                                          

 

Kontortid:
Daglig 12.00 – 13.00
Lørdag, søndag og helligdage fra 10.30 til 11.30 - Havnen er medlem af FH - Frihavnsordningen.

Gæstepladser - priser:
Langskibs ved gæstebro og på alle ledige pladser, der er mærket med grønt FRI SKILT.
Miljøafgift for alle både, pr. døgn Dk 30,00 +
Havneafgift for både u/10 m pr. døgn Dk 90,00
Havneafgift for både o/10 m pr. døgn Dk 110,00
 
Diesel & Gas - priser:
Ved henvendelse til havnefogden kan der købes Diesel og Gas ved kontant og Dankort med chip. 
Gas - Blå 2kg. Dk 125,-  Blå 3kg. Dk 150,-  Light 5kg. Dk 150,-  Light 10kg. Dk 225,-  Stål 11kg. Dk 225,-
 
Trailer rampe - priser:
Kort købes på havnekontoret, Cafe Havnekrogen, Røgeriet og Lago Marine.
1 tur ned / op Dk 75,00 + Depositum kort Dk 50,00.   
Årskort Dk 750,00 + Depositum kort Dk 50,00. Besøgende :52.516
 
Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund spærres i Perioden fra 24. November 2014 til 29 Marts 2015 Begge dage inklusive for alpassage af skibe og fartøjer, der kræver broåbning.
Mandag den 24.11.2014 er det mulighed for at lære at bruge ellergenopfriske brugen af havnens hjertestarter. Vi afholder 2 kursusforløb af 2 timer med Safetygroup ved Roald Nielsen, Startende kl. 10.00 og kl. 12.15 i Motorbådsklubbens lokaler og der e
Vi har Fredag den 05.09.2014. tømt masteskurene for efterladte master, bomme m.m. og det er nu at finde i masteskuret på vinterpladsen.
Århus Universitet, Bioscience har med tilladelse fra Søfartsstyrelsen, udlagt to bøjer / målestationer i Bredingen ud for Frederiksværk.Bøjerne er en del af et EU forskningsprojekt og skal være udlagt indtil udgangen af 2016.
Vi har nu fået fastlagt de næste dage hvor Herrestrup vognmanden kommer og sætter både op på vinterpladsen. For både op til 8T er det Torsdag d.09.10.14, Torsdag d.16.10.14, Torsdag d.23.10.14, Fredag d.07.11.14. For både over 8T er det Mandag d.20.10.14
Så er mastekranen testet og godkendt til forsat brug. Torsdag d.27.03.2014 er mastekranen blevet kontrolleret i "hoved og ---" og er godkendt uden anmærkninger.
Vi har forsat flaskegas på lager, men der er sket en ændring i udvalget. Den blå CGI 2 kg. flaske er udgået permanent og erstattes af blå CGI 3 kg. De øvrige flaskestørrelser er klar til salg fra havnekontoret. se nedenstående,
I forbindelse med den forestående bådoptagning er her en huskeliste der kan være til hjælp for alle, så tidplanerne kan holdes og vognmanden ikke skal bruge unødigt lang tid på enkelte både.
Har du båd og mangler en havneplads, så er der muligheder nu. Vi har ledige 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3.5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 M pladser til salg med overtagelse pr. omgående. Har du interesse eller kender du nogle som kunne have interesse så kontakt havnekontoret
Bio i din diesel - er en folder udgivet af EOF (energi og olieforum)og den omhandler det der tales meget om, nemlig at man lovmæssigt fra 01. Juli 2011 iblander 7 % biodiesel i al diesel til vejtransport, og den kan afhentes på havnekontoret.