Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Takstblad 1.april 2017 til 31.marts 2018

                                                    FREDERIKSVÆRK HAVN A.m.b.a.      
                                                Takstblad 1.april 2017 til 31.marts 2018       
      
                         Faste pladser med fortøjningspæle - pladsbredde x max. bådlængde      
      
                                                                Andelsbevis                                Havneafgifter  
                                                     Okt. 1994           Okt. Sidste år   
                              Indeks                 66,60                100,70    
                              Kurs                  114,00                172,37   
       Pladsstørelse                          Købspris andelsbevis         Andelshavere   Lejere        Lejere
Brd.x lgd.   Antal andele     Kursværdi start     Kursværdi d.d.      årsleje          årsleje       mdr. leje
  0,5 x --              1                       kr  2.622             kr  3.965         kr    770       kr   1.925      kr    321
  2,0 x 7              4                       kr 10.488            kr 15.860         kr 3.080       kr   7.700     kr 1.284
  2,5 x 8              5                       kr 13.110            kr 19.825         kr 3.850       kr   9.625     kr 1.605
  3,0 x 11            6                       kr 15.732            kr 23.790         kr 4.620       kr 11.550     kr 1.926
  3,5 x 13            7                       kr 18.354            kr 27.755         kr 5.390       kr 13.475     kr 2.247
  4,0 x 14            8                       kr 20.976            kr 31.720         kr 6.160       kr 15.400     kr 2.568
  4,5 x 15            9                       kr 23.598            kr 35.685         kr 6.930       kr 17.325     kr 2.889
  5,0 x 15          10                       kr 26.220            kr 39.650         kr 7.700       kr 19.250     kr 3.210
  5,5 x *             11                       kr 28.842            kr 43.615         kr 8.470       kr 21.175     kr 3.531
  6,0 x *             12                       kr 31.464            kr 47.580         kr 9.240       kr 23.100     kr 3.852
      
* = bådlængde efter aftale med bestyrelsen      
      
Pladsbredden er angivet som indvendige mål mellem pælene. Båd bredden må max. være pladsbredde med
fradrag af 0,25 meter. For større både end angivet i oversigten fastsættes andelsindskud og årlig havneafgift / leje
af bestyrelsen efter forhandling. Der opkræves ikke afgift for vinterplads for andelshavere og lejere.      
      
Administrationsgebyr ved pladshåndtering m.v.:      
Udsted. eller ændr. af andelsbevis   kr 500,00    
Optagelse på venteliste                    kr 500,00      Fornyelse, efterfølgende år  kr 250 pr. år.
      
Jolleplads på land:      
Joller under 50 kg                             kr 1.200,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Joller mellem 50 og 150 kg               kr 2.000,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Joller mellem 150 og 250 kg             kr 3.000,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Både mellem 250 og 1000 kg           kr 3.500,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Både over 1000 kg                            kr 4.200,00 inkl. benyttelse af slæbested     
      
Bugsering i havnebassin                   kr    300,00 pr. gang
Bugsering udenfor havn                    kr 1.000,00 pr. time - min. 1 time
Flytning af bådstativ                          kr    100,00 pr. gang
    
Joller tilhørende søsportsklubberne, der anvender dem til, og i forbindelse med undervisningsbrug,
er dækket af søsportsklubbernes medlemskab af A.M.B.A 'et.  Jollerne placeres på klubbernes areal.     
      
For at købe/leje havneplads samt jolle/bådplads på land, kræves medlemskab af en i      
Frederiksværk A.M.B.A´s hjemmehørende søsportsklub. Dette gælder dog ikke registrerede bierhversfiskere.      
      
Benyttelse af andre anlæg, for ikke hjemmehørende både:      
Slæbested:                                        kr 750,00 pr. år.   
Slæbested:                                        kr   75,00 pr. gang   
Søsætningskaj - Servicekaj:              kr 300,00 pr. gang   
Mastekran:                                         kr 200,00 pr. gang   
      
Areal- og Hytteleje:      
Hytteleje:                                           kr 1.580,00 pr. år.   
Arealleje:                                           kr 2.050,00 pr. år. Beløb tillægges fordelt el-forbrug.  
I alt.                                                   kr 3.630,00 pr. år.   
      
Det er en forudsætning for at leje hytter og arealer, at lejer er andelshaver.      
      
      
Besøgende :103.158
 
Der er pr. 01.Januar 2018 sket en ændring i Frederiksværk Havn A.m.b.a.`s bestyrelse. Byrådet i Halsnæs kommune har udpeget Steen Hasselriis som repræsentant til Frederiksværk Havn A.m.b.a.`s bestyrelse for perioden 2018-2021.
Så er vi igen blevet fuldtallige på havnekontoret, vores nye assistent er startet torsdag den 01. februar og er allerede kommet godt i gang.
Havnen har valgt ny leverandør af Diesel og sælge nu SHELL GTL Fuel, som er fremstillet på naturgas der giver en renere forbrænding med mindre røgudvikling, færre skadelige stoffer og er næsten lugtfri. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Prisen er fors
Så er der lukket for vandet på broerne og vinterpladsen og vandslangerne er samlet sammen og pakket væk. Har du behov for vand er der åbent for den udvendige vandhane siddende mellem indgangsdørene på toiletbygningen
VI mangler hjælp til at forenkle mulighederne for kommunikation andelshavere og A.m.b.a. i mellem, eller sagt med andre ord VI MANGLER FORSAT MANGE E-MAIL ADRESSE til vores andelshavere..
Vi har forsat flaskegas på lager, men der er sket en ændring i udvalget. Den blå CGI 2 kg. flaske er udgået permanent og erstattes af blå CGI 3 kg. De øvrige flaskestørrelser er klar til salg fra havnekontoret. se nedenstående,
Har du båd og mangler en havneplads, så er der muligheder nu. Vi har ledige 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3.5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 M pladser til salg med overtagelse pr. omgående. Har du interesse eller kender du nogle som kunne have interesse så kontakt havnekontoret