Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Takstblad 1.april 2018 til 31.marts 2019

                                                    FREDERIKSVÆRK HAVN A.m.b.a.      
                                                Takstblad 1.april 2018 til 31.marts 2019       
      
                         Faste pladser med fortøjningspæle - pladsbredde x max. bådlængde      
      
                                                                Andelsbevis                                Havneafgifter  
                                                     Okt. 1994           Okt. Sidste år   
                              Indeks                 66,60                102,30    
                              Kurs                  114,00                175,11   
       Pladsstørelse                          Købspris andelsbevis         Andelshavere   Lejere        Lejere
Brd.x lgd.   Antal andele     Kursværdi start     Kursværdi d.d.      årsleje          årsleje       mdr. leje
  0,5 x --              1                       kr  2.622             kr  4.028         kr    806       kr   2.015      kr    336
  2,0 x 7              4                       kr 10.488            kr 16.112         kr 3.224       kr   8.060     kr 1.344
  2,5 x 8              5                       kr 13.110            kr 20.140         kr 4.030       kr 10.075     kr 1.680
  3,0 x 11            6                       kr 15.732            kr 24.168         kr 4.836       kr 12.090     kr 2.016
  3,5 x 13            7                       kr 18.354            kr 28.196         kr 5.642       kr 14.105     kr 2.352
  4,0 x 14            8                       kr 20.976            kr 32.224         kr 6.448       kr 16.120     kr 2.688
  4,5 x 15            9                       kr 23.598            kr 36.252         kr 7.254       kr 18.135     kr 3.024
  5,0 x 15          10                       kr 26.220            kr 40.280         kr 8.060       kr 20.150     kr 3.360
  5,5 x *             11                       kr 28.842            kr 44.308         kr 8.866       kr 22.165     kr 3.696
  6,0 x *             12                       kr 31.464            kr 48.336         kr 9.672       kr 24.180     kr 4.032
      
* = bådlængde efter aftale med bestyrelsen      
      
Pladsbredden er angivet som indvendige mål mellem pælene. Båd bredden må max. være pladsbredde med
fradrag af 0,25 meter. For større både end angivet i oversigten fastsættes andelsindskud og årlig havneafgift
 / leje af bestyrelsen efter forhandling. Der opkræves ikke afgift for vinterplads for andelshavere og lejere.      
      
Administrationsgebyr ved pladshåndtering m.v.:      
Udsted. eller ændr. af andelsbevis   kr 500,00    
Optagelse på venteliste                    kr 500,00      Fornyelse, efterfølgende år  kr 250 pr. år.
      
Jolleplads på land:      
Joller under 50 kg                             kr 1.200,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Joller mellem 50 og 150 kg               kr 2.000,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Joller mellem 150 og 250 kg             kr 3.000,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Både mellem 250 og 1000 kg           kr 3.500,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Både over 1000 kg                            kr 4.200,00 inkl. benyttelse af slæbested     
      
Bugsering i havnebassin                   kr    300,00 pr. gang
Bugsering udenfor havn                    kr 1.000,00 pr. time - min. 1 time
Flytning af bådstativ                          kr    100,00 pr. gang
    
Joller tilhørende søsportsklubberne, der anvender dem til, og i forbindelse med undervisningsbrug,
er dækket af søsportsklubbernes medlemskab af A.M.B.A 'et.  Jollerne placeres på klubbernes areal.     
      
For at købe/leje havneplads samt jolle/bådplads på land, kræves medlemskab af en i      
Frederiksværk A.M.B.A´s hjemmehørende søsportsklub. Dette gælder dog ikke registrerede bierhversfiskere.      
      
Benyttelse af andre anlæg, for ikke hjemmehørende både:      
Slæbested:                                        kr 750,00 pr. år.   
Slæbested:                                        kr   75,00 pr. gang   
Søsætningskaj - Servicekaj:              kr 300,00 pr. gang   
Mastekran:                                         kr 200,00 pr. gang   
      
Areal- og Hytteleje:      
Hytteleje:                                           kr 1.653,00 pr. år.   
Arealleje:                                           kr 2.145,00 pr. år. Beløb tillægges fordelt el-forbrug.  
I alt.                                                   kr 3.798,00 pr. år.   
      
Det er en forudsætning for at leje hytter og arealer, at lejer er andelshaver.      
      
      
Besøgende :111.383
 
Vi har indkøbt en Kärcher HDS 1000 BE hedvandsrenser der skal kunne gøre arbejdet med at afrense og spule båden noget nemmere.
Er sejlsæsonen overstået og vil du have båden op og stå på vinterpladsen, så ring eller kom en tur forbi havnekontoret og lad osaftale en dato og tidspunkt.
Havnen har valgt ny leverandør af Diesel og sælge nu SHELL GTL Fuel, som er fremstillet på naturgas der giver en renere forbrænding med mindre røgudvikling, færre skadelige stoffer og er næsten lugtfri. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Prisen er Dk 1
VI mangler hjælp til at forenkle mulighederne for kommunikation andelshavere og A.m.b.a. i mellem, eller sagt med andre ord VI MANGLER FORSAT MANGE E-MAIL ADRESSE til vores andelshavere..
Så er dette års pladsmærke og Frihavnsmærke for 2018 klar til afhentning på havnekontoret.Vi er at træffe på kontoret alle hverdage mellem kl. 12.00-13.00.og i weekenden mellem kl. 10.30-11.30.
Så er mastekranen blevet testet og godkendt til forsat brug. Mandag d.26.03.2018 har Fyens Kran Udstryr gennemgået mastekranen fra top til bund og den er godkendt uden anmærkninger.
Vi har forsat flaskegas på lager, men der er sket en ændring i udvalget. Den blå CGI 2 kg. flaske er udgået permanent og erstattes af blå CGI 3 kg. De øvrige flaskestørrelser er klar til salg fra havnekontoret. se nedenstående,
Har du båd og mangler en havneplads, så er der muligheder nu. Vi har ledige 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3.5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 M pladser til salg med overtagelse pr. omgående. Har du interesse eller kender du nogle som kunne have interesse så kontakt havnekontoret
Havnekontoret holder lukket i weekenderne fra Lørdag d. 03 November 2018 til og med Søndag d. 03 Marts 2019. Havnefogden kan kontaktes på tlf. 21224190. Vi er forsat til at træffe alle hverdage mellem kl. 12.00 & 13.00 på havnekontoret