Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Takstblad 1.april 2022 til 31.marts 2023

                                                    FREDERIKSVÆRK HAVN A.m.b.a.      
                                                Takstblad 1.april 2022 til 31.marts 2023.       
      
                         Faste pladser med fortøjningspæle - pladsbredde x max. bådlængde      
      
                                                                Andelsbevis                                Havneafgifter  
                                                     Okt. 1994           Okt. Sidste år   
                              Indeks                 66,60                106,70    
                              Kurs                   114,00                182,64   
       Pladsstørelse                          Købspris andelsbevis         Andelshavere   Lejere        Lejere
Brd.x lgd.   Antal andele     Kursværdi start     Kursværdi d.d.      årsleje          årsleje       mdr. leje
  0,5 x --              1                       kr  2.622            kr   4.201         kr    850        kr  2.125      kr   354
  2,0 x 7              4                       kr 10.488            kr 16.804         kr 3.400       kr   8.500     kr 1.416
  2,5 x 8              5                       kr 13.110            kr 21.005         kr 4.250       kr 10.625     kr 1.770
  3,0 x 11            6                       kr 15.732            kr 25.206         kr 5.100       kr 12.750     kr 2.124
  3,5 x 13            7                       kr 18.354            kr 29.407         kr 5.950       kr 14.875     kr 2.478
  4,0 x 14            8                       kr 20.976            kr 33.608         kr 6.800       kr 17.000     kr 2.832
  4,5 x 15            9                       kr 23.598            kr 37.809         kr 7.650       kr 19.125     kr 3.186
  5,0 x 15          10                       kr 26.220            kr 42.010         kr 8.500       kr 21.250     kr 3.540
  5,5 x *             11                       kr 28.842            kr 46.211         kr 9.350       kr 23.375     kr 3.894
  6,0 x *             12                       kr 31.464            kr 50.412         kr 10.200     kr 25.500     kr 4.248
      
* = bådlængde efter aftale med bestyrelsen      
      
Pladsbredden er angivet som indvendige mål mellem pælene. Båd bredden må max. være pladsbredde med
fradrag af 0,25 meter. For større både end angivet i oversigten fastsættes andelsindskud og årlig havneafgift
 / leje af bestyrelsen efter forhandling. Der opkræves ikke afgift for vinterplads for andelshavere.      
      
Administrationsgebyr ved pladshåndtering m.v.:      
Udsted. eller ændr. af andelsbevis   kr 500,00    
Optagelse på venteliste                    kr 500,00      Fornyelse, efterfølgende år  kr 250 pr. år.
      
Jolleplads på land:      
Joller under 50 kg                             kr 1.300,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Joller mellem 50 og 150 kg               kr 2.100,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Joller mellem 150 og 250 kg             kr 3.150,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Både mellem 250 og 1000 kg           kr 3.650,00 inkl. benyttelse af slæbested   
Både over 1000 kg                            kr 4.500,00 inkl. benyttelse af slæbested     
      
Bugsering i havnebassin                   kr    300,00 pr. gang.
Bugsering udenfor havn                    kr 1.000,00 pr. time - min. 1 time.
    
Joller tilhørende søsportsklubberne, der anvender dem til, og i forbindelse med undervisningsbrug,
er dækket af søsportsklubbernes medlemskab af A.M.B.A 'et.  Jollerne placeres på klubbernes areal.     
      
For at købe/leje havneplads samt jolle/bådplads på land, kræves medlemskab af en i      
Frederiksværk A.M.B.A´s hjemmehørende søsportsklub. Dette gælder dog ikke registrerede bierhversfiskere.      
      
Benyttelse af andre anlæg, for ikke hjemmehørende både:      
Slæbested:                                        kr 750,00 pr. år. plus kr. 50,00 depositum for kort.   
Slæbested:                                        kr   75,00 pr. gang plus kr. 50,00 depositum for kort.   
Søsætningskaj - Servicekaj:              kr 300,00 pr. gang.   
Mastekran:                                         kr 200,00 pr. gang.   
      
Areal- og Hytteleje:      
Hytteleje:                                           kr 1.746,00 pr. år. Beløb tillægges fordelt El-forbrug.  
Arealleje:                                           kr 2.262,00 pr. år.  
I alt.                                                   kr 4.008,00 pr. år.   
      
Det er en forudsætning for at leje hytter og arealer, at lejer er andelshaver.      
      
      
Besøgende :160.719
 
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 14. september2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 17. august 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 08. juni 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 11. maj 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 20. april 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 13. marts 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 09.02.2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger det første resumé fra arbejdet i bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a. Fremad rettet vil der følge et nyt resumé kort efter afholdelses af bestyrelsesmøder i A.m.b.a.et.
Ved betalinger til havnen via Mobilepay er der sket en lille ændring,vi har fået et nyt 6 cifret nummer som skal bruges og det er 291603.
Havnen har valgt ny leverandør af Diesel og sælger nu SHELL GTL Fuel, som er fremstillet på naturgas der giver en renere forbrænding med mindre røgudvikling, færre skadelige stoffer og er næsten lugtfri. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Prisen er Dk 1