Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Besøgende :160.719

Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 20. april 2022

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

Der blev nedsat en udvalg til at lave forslag som opfølgning på Michael Rögens forsalg på 
generalforsamlingen.

Dykkerbåden bklev desværre ikke afhentet og står nu på vinterpladsen.

Der laves bedre skiltning til de offentlige toiletter.

Projektet med de nye servicebygninger ved bro 2 er nu så langt, at alle entrepriseaftaler er indgået, og der
søges byggetilladelse. Det er hensigten, at der skal graves i foråret, og at bygningerne er på plads inden
efterårsferien.

Der planlægges en havnefest den 20. august, men der planlægges ikke Skt. Hans fest.

Bestyrelsen har besluttet, at saunaen kan stå midlertidigt ved sejlklubben, hvis den er i brug. Ellers skal den sættes på vinterpladsen. Når bygningerne ved Bro 2 er etableret, kan saunaen flyttes derud, medmindre
 kommunen protestere. Det er tanken, at den endelige placering skal ske for enden af Bro 0, når FF365 har 
indkøbt den nødvendige flydebro. FF365 skal så betale en leje til havnen efter nærmere aftale. Desuden skal 
der selvfølgelig afregnes strøm.

Det blev besluttet at rette henvendelse til kommunen vedr. Slaggemolen og den endnu ikke monterede gangbro.
 
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 14. september2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 17. august 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 08. juni 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 11. maj 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 20. april 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 13. marts 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 09.02.2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger det første resumé fra arbejdet i bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a. Fremad rettet vil der følge et nyt resumé kort efter afholdelses af bestyrelsesmøder i A.m.b.a.et.
Ved betalinger til havnen via Mobilepay er der sket en lille ændring,vi har fået et nyt 6 cifret nummer som skal bruges og det er 291603.
Havnen har valgt ny leverandør af Diesel og sælger nu SHELL GTL Fuel, som er fremstillet på naturgas der giver en renere forbrænding med mindre røgudvikling, færre skadelige stoffer og er næsten lugtfri. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Prisen er Dk 1