Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Besøgende :155.841

Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 20. april 2022

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

Der blev nedsat en udvalg til at lave forslag som opfølgning på Michael Rögens forsalg på 
generalforsamlingen.

Dykkerbåden bklev desværre ikke afhentet og står nu på vinterpladsen.

Der laves bedre skiltning til de offentlige toiletter.

Projektet med de nye servicebygninger ved bro 2 er nu så langt, at alle entrepriseaftaler er indgået, og der
søges byggetilladelse. Det er hensigten, at der skal graves i foråret, og at bygningerne er på plads inden
efterårsferien.

Der planlægges en havnefest den 20. august, men der planlægges ikke Skt. Hans fest.

Bestyrelsen har besluttet, at saunaen kan stå midlertidigt ved sejlklubben, hvis den er i brug. Ellers skal den sættes på vinterpladsen. Når bygningerne ved Bro 2 er etableret, kan saunaen flyttes derud, medmindre
 kommunen protestere. Det er tanken, at den endelige placering skal ske for enden af Bro 0, når FF365 har 
indkøbt den nødvendige flydebro. FF365 skal så betale en leje til havnen efter nærmere aftale. Desuden skal 
der selvfølgelig afregnes strøm.

Det blev besluttet at rette henvendelse til kommunen vedr. Slaggemolen og den endnu ikke monterede gangbro.
 
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 20. april 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 13. marts 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 09.02.2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger det første resumé fra arbejdet i bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a. Fremad rettet vil der følge et nyt resumé kort efter afholdelses af bestyrelsesmøder i A.m.b.a.et.
Med henvisning til den forsatte store usikkerhed omkringCORONA / COVID19 og hvilke muligheder forsamlingsforbuddet tillader, er det fra havnens bestyrelse besluttet at udsætte dette års havnefest til 2022.
Ved betalinger til havnen via Mobilepay er der sket en lille ændring,vi har fået et nyt 6 cifret nummer som skal bruges og det er 291603.
Så er der åbnet for vandet på vinterpladsen og det er muligt at komme i gang med klargøring af båden. Står båden i den indvendige eller udvendige cirkel må man gerne gå til stålet da der står både bagved der også skal i vandet.
Havnen har valgt ny leverandør af Diesel og sælger nu SHELL GTL Fuel, som er fremstillet på naturgas der giver en renere forbrænding med mindre røgudvikling, færre skadelige stoffer og er næsten lugtfri. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Prisen er Dk
Frederiksværk Havn får igen besøg af CIRKUS ARENA Nordens største Cirkus - fredag 01.juli 2022. med start kl. 17.00 løber deres 65 års jubilæumsforestilling af stablen med bla. Bubber og Julie Bertelsen på deltagerlisten.
Så er dette års pladsmærke og Frihavnsmærke for 2022 klar til afhentning på havnekontoret. Vi er at træffe på kontoret alle hverdage mellem kl. 12.00-13.00.