Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Besøgende :160.719

Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 11. maj 2022

Bestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2022.

Bestyrelsen drøftede en række punkter : 

Ud over søsætninger vil arbejdet på bro 96 snart gå i gang.

Regnskab for de første 4 måneder ser fornuftigt ud.

Elprisen vil løbende blive vurderet og evt. hævet. På sigt ønsker bestyrelsen en større anvendelse af 
elmålere med separat afregning, hvis man bruger strøm til andet end opladning.

Intet nyt om Caféen - desværre. Vi indrykker annonce i Halsnæs Avis. Desuden her vi en mægler på efter
devisen no cure - no pay.

Alle arbejdsgrupper er i gang inden sommerferien.

Bestyrelsen drøfter en modernisering af hjemmesiden. Ny arbejdsgruppe blev nedsat med Steen Hasselriis
som tovholder.

Der blev nedsat et udvalg til opdatering af Havne- og  Fartøjsbestemmelser for Frederiksværk Havn med 
Michael S. Christiansen som tovholder. 
 
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 14. september2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 17. august 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 08. juni 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 11. maj 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 20. april 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 13. marts 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 09.02.2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger det første resumé fra arbejdet i bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a. Fremad rettet vil der følge et nyt resumé kort efter afholdelses af bestyrelsesmøder i A.m.b.a.et.
Ved betalinger til havnen via Mobilepay er der sket en lille ændring,vi har fået et nyt 6 cifret nummer som skal bruges og det er 291603.
Havnen har valgt ny leverandør af Diesel og sælger nu SHELL GTL Fuel, som er fremstillet på naturgas der giver en renere forbrænding med mindre røgudvikling, færre skadelige stoffer og er næsten lugtfri. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Prisen er Dk 1