Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Besøgende :160.719

Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 08.juni 2022

Bestyrelsesmøde onsdag den 8.juni 2022

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

Regnskabet for de første 5 måneder ser fornuftigt ud.

Bestyrelsen drøftede oplæg fra FF365 ang. placering af flydeplatform til saunaen. Den foreslås lagt for 
enden af Bro 0. Bestyrelsen har sendt FF365 oplæg til økonomisk aftale.

Kommunens svar vedr. vores klage over forhøjelsen af Slaggemolen anser Bestyrelsen for ikke tilfredsstillende.
Steen skriver til kommunen igen.

Det nedsatte udvalg til opdatering af Havne- og Fartøjsbestemmelser for Frederiksværk Havn har lavet sit
første oplæg. Drøftes igen på næste møde.

Der forventes udgravet til de nye toiletbygninger 2 uger i oktober. Når tiden nærmer sig, vil der blive opsat 
Info-Skilt. Det er målet at bygningerne er på plads primo november.

Arbejdet med "Sikker Havn" er i gang.

Desværre intet nyt om udlejningen af Caféen.

Havnefesten Lørdag den 20.august er under detailplanlægning.

++ 
 
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 14. september2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 17. august 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 08. juni 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 11. maj 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 20. april 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 13. marts 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 09.02.2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger det første resumé fra arbejdet i bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a. Fremad rettet vil der følge et nyt resumé kort efter afholdelses af bestyrelsesmøder i A.m.b.a.et.
Ved betalinger til havnen via Mobilepay er der sket en lille ændring,vi har fået et nyt 6 cifret nummer som skal bruges og det er 291603.
Havnen har valgt ny leverandør af Diesel og sælger nu SHELL GTL Fuel, som er fremstillet på naturgas der giver en renere forbrænding med mindre røgudvikling, færre skadelige stoffer og er næsten lugtfri. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Prisen er Dk 1