Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Besøgende :161.906

Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 17.august 2022

Bestyrelsesmøde onsdag den 17. august 2022

 

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

 

Skypumpen medførte mindre skader, bla. knækkede 10 pæle. Dette er pt. ved at være bragt i orden.

 

Der har været mindre tyverier i havnen.

 

På næste bestyrelsesmødet bliver bobleanlægget drøftet. Skal vi beholde det og opdatere det - eller spare disse udgifter?

 

Regnskabet for de første 7 måneder følger budgettet.

 

Det nedsatte udvalg til opdatering af Havne- og Fartøjsbestemmelser for Frederiksværk Havn har lavet sit første oplæg. Drøftes igen på mødet i september.

 

Elselskabet er ved at føre mere strøm frem til de nye toiletbygninger og broerne. Der forventes udgravet til de nye toiletbygninger 2 uger i oktober. Det er målet, at bygningerne er på plads primo november.

 

Arbejdet med ”Sikker Havn” er i gang.

 

Tømningsanlæg er modtaget og skal nu installeres.

 

Desværre intet nyt om udlejning af caféen.

 

Der arbejdes på at lave en mere moderne hjemmeside.

 

Vi har aftalt, at kommunen etablerer trampesti fra Havnevej til Vinterpladsen i forbindelse med bygningen af den nye varmepumpebygning på genbrugspladsen.

 

Desuden er vi i dialog med kommunen om evt. fremtidig anvendelse af den tildækkede losseplads til rekreative formål.

 

 

++

 
Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 09. november 2022.
Så nærmer det sig tiden hvor vi skal være færdig med at tage både op inden vinteren, og Onsdag den 30.11.2022 er den sidste dag Subliften kører. Ring på 47721190 mandag - fredag kl. 12.00-13.00 og aftalt tid.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 12. oktober 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 14. september2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 17. august 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 08. juni 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 11. maj 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 20. april 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 13. marts 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 09.02.2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.