Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Besøgende :161.906

Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 14. september 2022

Bestyrelsesmøde onsdag den 14.september 2022

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

Vi har fået en henvendelse om en stor festival på vinterpladsen hvert år i uge 30. Der arbejdes positivt videre 
med projektet, som også behandles på næste bestyrelsesmøde. Involvere kun arbejde fra havnen i
begrænset omfang.

Regnskab for de første 8 måneder følger budgettet.

Antal gæster er pr. 14.09.2022 større end hele sidste kalenderår. Især fin udvikling inden for autocampere.

Stålmanden har været afholdt med ca. 400 deltagere + børn + tilskuere.

Det nedsatte udvalg til opdatering af Havne- og Fartøjsbestemmelser for Frederiksværk Havn har lavet sit 
første oplæg. Drøftes igen på mødet i oktober.

Udgravningen til de nye toiletbygninger er i gang. Vi er dog stødt på uventede og uforudsigelige problemer,
da der ikke er en tracé til installationerne, som vi have forudsat. I stedet hugger vi os nu meter for meter gennem betonaffald. Vi forsøger dog stadig at holde tidsplanen nogenlunde. Der vil blive en fordyrelse.

Arbejde med "sikker Havn" er i gang.

Tømningsanlæg er modtaget og skal nu installeres.

Arbejdsgruppen vedr. mastekran, masteskur mv. er godt i gang. Det er et stort arbejde.

Desværre intet nyt om udlejning af caféen.

Arbejdet med at lave en mere moderne hjemmeside er godt i gang.

På bestyrelsesmødet i oktober skal vi drøfte bobleanlæggets fremtid. Hvad koster det at opdatere og vedligeholde set i forhold til risici ved tyk is i havnen ?

Når der etableres nyt el på broerne næste år, vil bestyrelsen samtidig advokere for, at flere anvender
bi-målere, så man kan have køleskab mv. kørende uden at få dårlig samvittighed.  
 
Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 09. november 2022.
Så nærmer det sig tiden hvor vi skal være færdig med at tage både op inden vinteren, og Onsdag den 30.11.2022 er den sidste dag Subliften kører. Ring på 47721190 mandag - fredag kl. 12.00-13.00 og aftalt tid.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 12. oktober 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 14. september2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 17. august 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 08. juni 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 11. maj 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 20. april 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 13. marts 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 09.02.2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.