Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Besøgende :161.904

Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 12. oktober 2022

Bestyrelsesmøde 12. oktober 2022

 

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

 

LAG-tilskuddet til servicebygningerne ved Bro 2 er øget med 132.000 kr. og udgør nu 532.000 kr. Sammen med det kommunale tilskud giver det et samlet tilskud fra LAG og kommune på 758.000 kr.

 

Projektet ventes stadig færdiggjort i år som planlagt.

 

Tømningsanlægget ved dieselstanderen er nu ved at være driftsklart.

 

Regnskabet følger budgettet. Vi har fast pris på el året ud.

 

Sikker Havn projektet er kommet meget langt, men der mangler endnu nogle få ting. 

 

Der er desværre intet nyt om caféen.

 

Grupperne vedr. hytter og servicekaj/mastekran mm. arbejder fortsat intensivt.

 

En enstemmig bestyrelse bakker op om en kommende festival, "Sol over Havnen", som skal finde sted i uge 30, 2023, og gerne også i de efterfølgende år. Indebærer ikke ansvar eller økonomisk risiko for havnen.

 

Vurderingen af bobleanlægget udestår.

 

Der har været møde med FF365, som nu har skaffet de penge, der er nødvendige. Efter input fra Havnens bestyrelse udarbejder FF365 udkast til aftale med Havnen baseret på, at den flydende sauna placeres for enden af Bro 0. FF365 skal betale leje til havnen, og projektet er i øvrigt uden økonomisk involvering fra Havnens side.

 

Der er udarbejdet nye "Havne- og fartøjsbestemmelser for Frederiksværk Havn". Det er en lidt foreløbig udgave, da Trafikstyrelsen først skal godkende. Dette vil sikkert kræve mindre tilretninger.

 

++

 
Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 09. november 2022.
Så nærmer det sig tiden hvor vi skal være færdig med at tage både op inden vinteren, og Onsdag den 30.11.2022 er den sidste dag Subliften kører. Ring på 47721190 mandag - fredag kl. 12.00-13.00 og aftalt tid.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 12. oktober 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 14. september2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 17. august 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 08. juni 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 11. maj 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 20. april 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 13. marts 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 09.02.2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.